ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

04.06.2019.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za maj

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u maju, za 21 radni dan, realizovana su ukupno 20,3 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,1 milion, ili 20,4%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 16,2 miliona, ili 79,6%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 968.159, od čega je 770.891 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 197.268 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.462,2 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 35,7 milijardi dinara, ili 0,8% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 212,5 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 11.820 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 4.961 plaćanje, u vrednosti od 41.981.645,40 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera