ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

Rečnik A   B   V   G   D   Đ   E   Ž   Z   I   J   K   L   LJ   M   N   NJ   O   P   R   S   T   Ć   U   F   H   C   Č   DŽ   Š 


 
CAMELS CAMELS predstavlja jedinstven sistem rangiranja banaka. Kriterijumi za rangiranje uključuju analizu pokazatelja adekvatnosti kapitala (C - Capital adequacy), kvaliteta aktive (A - Asset quality), rada rukovodstva (M - Management), profitabilnosti (E - Earnings), likvidnosti (L - Liquidity) i osetljivosti na tržišne rizike (S - Sensitivity).
Cash flow Oslobođena godišnja sredstva upotrebljiva za refinansiranje, dodatno investiranje i razduženje.
CEECSDA (Central and Estearn European Central Securities Depository Association) Udruženje centralnih registara centralne i istočne Evrope, čiji je član Centralni registar hartija od vrednosti.
Cedent Osiguravač koji deo svog rizika ustupa reosiguraču - cesionaru, kako bi smanjio rizike.
Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti Institucija koja vodi jedinstvenu evidenciju o vlasnicima svih hartija od vrednosti koje su emitovane na području Republike Srbije. Pored toga, predstavlja klirinšku kuću koja vrši kliring i saldiranje obaveza i potraživanja u hartijama od vrednosti i novcu. Uskladio je svoje poslovanje sa svim drugim akterima na finansijskom tržištu - Beogradskom berzom, Ministarstvom finansija i Narodnom bankom Srbije. Takođe, član je međunarodnih organizacija koje su relevantne za kliring i saldiranje hartija od vrednosti (ANNA, SEESSDA, ISSA).
Cesionar Reosiguravač koji preuzima deo rizika osiguravača - cedenta.
CHIPS Platni sistem za kliring velikih plaćanja u realnom vremenu, u dolarima. Koristi bilateralno i multilateralno izračunavanje neto pozicija za maksimalni efekat likvidnosti. CHIPS je jedini sistem velikih plaćanja sa mogućnošću prenosa velikih plaćanja u komercijalne svrhe. Procesira preko 257.000 transakcija dnevno u bruto vrednosti od preko 1,3 triliona dolara. Najveća je platna platforma koju koriste vodeće svetske banke u 22 zemlje sveta.
Ciljana inflacija Stopa inflacije koju centralna banka (obično u saradnji s vladom) nastoji da ostvari na srednji rok. Kao mera za inflaciono targetiranje koristi se: 1) ukupna inflacija, merena indeksom potrošačkih cena, ili 2) bazna (core) inflacija. Po pravilu, bazna inflacija se koristi u početnim fazama primene inflacionog targetiranja, da bi se kasnije prešlo na ciljanje ukupne inflacije.
Ciljevi monetarne politike Narodne banke Srbije Osnovni cilj monetarne politike Narodne banke Srbije je postizanje i očuvanje stabilnosti cena, čime će Narodna banka Srbije doprineti održavanju stabilnosti finansijskog sistema i ostvarivanju održivog ekonomskog rasta.