ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Statistika

Međunarodna investiciona pozicija RS

VAŽNA NAPOMENA: Počev od prvog tromesečja 2014. međunarodna investiciona pozicija Republike Srbije prikazivaće se u saglasnosti sa Priručnikom za izradu platnog bilansa i međunarodne investicione pozicije, šesto izdanje Međunarodnog monetarnog fonda, 2009. (BPM6).

Međunarodna investiciona pozicija RS

Metodološka objašnjenja Oznake
Međunarodna investiciona pozicija, funkcionalna podela -  III tromesečje 2019 2.4. 

Kalendar objavljivanja podataka

Stanje na kraju Datum objavljivanja podataka
Januar – decembar 2018. 29. mart 2019.
Januar – mart 2019. 28. jun 2019.
Januar – jun 2019. 30. septembar 2019.
Januar – septembar 2019. 30. decembar 2019.
Januar – decembar 2019. 31. mart 2020.

 

 

Saznajte više...
Pojam, definicija i osnovni elementi međunarodne investicione pozicije
Obrazloženje izmene metodologije platnog bilansa i međunarodne investicione pozicije Republike Srbije primenom BPM6