Narodna banka Srbije
 
Novac | Zaštitni elementi novca

Prezentacija obuke za ručnu proveru autentičnosti i obradu gotovog novca

Prezentacija obuke za ručnu proveru autentičnosti i obradu gotovog novca (Odluka o upravljanju tokovima gotovine “Sl. glasnik RS”, br. 60/2012 sa izmenama)

 

UPOZORENJE:

  1. Sadržaj ove prezentacije namenjen je isključivo za potrebe obuke zaposlenih u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije kojom se reguliše postupanje sa novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan i odlukom kojom se reguliše upravljanje tokovima gotovine;

  2. Zabranjeno je fotografisanje, preuzimanje, umnožavanje, rasturanje, menjanje, štampanje i korišćenje ove prezentacije ili njenih delova u bilo koje svrhe osim one navedene pod 1.

  3. Zloupotreba se kažnjava po zakonu.

 

PrihvatamNe prihvatam