ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Novac | Zaštitni elementi novca

Zaštitni elementi novca

Istorija falsifikovanja novca vremenski se poklapa s nastankom novca. Dok emitenti novca usavršavaju tehnike izrade i zaštite novca, falsifikatori, koristeći naučnotehnička dostignuća, pokušavaju da što vernije imitiraju zaštitne elemente novca kako bi lažni novac pustili u opticaj i tako stekli materijalnu korist. S obzirom na to da je posedovanje falsifikovanog novca ekonomski gubitak za onoga u čijem se posedu nađe, veoma je važno poznavati zaštitne elemente novca i odbiti prijem sumnjivog novca.

Novčanice koje izdaje Narodna banka Srbije za potrebe platnog prometa na teritoriji Republike Srbije izrađene su po najvišim svetskim standardima zaštite od falsifikovanja – primena vidljivih i skrivenih (golim okom nevidljivih) elemenata zaštite, kombinovanje različitih tehnika štampe i korišćenje specijalnih boja – s ciljem da se originalni novac zaštiti od falsifikovanja. Naravno, da bi se napravila razlika između originalnog i falsifikovanog novca, potrebno je da se poznaju zaštitni elementi na pojedinim apoenima, kao i da se u momentu prijema novca obrati pažnja na njih.

Radi borbe protiv falsifikovanja novca, Narodna banka Srbije upoznaje najširu javnost sa elementima zaštite dinarskih novčanica. 

Zaštitni elementi dinarskih novčanica

10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000

Saznajte više...
Propisi iz oblasti zaštite od falsifikata - prezentacija
Obrada novčanica i kovanog novca - prezentacija
Lista odobrenih tipova mašina koji su uspešno prošli proveru rada
Izveštaj o otkrivenim falsifikovanim novčanicama

Pogledajte...
Pregled opticajnih novčanica stranog novca sa opisima, elementima zaštite i rokovima naplativosti i informacijama koje se odnose na falsifikate stranog novca
Prezentacija obuke za ručnu proveru autentičnosti i obradu novčanica i kovanog novca koji glase na evro (Odluka o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan “Sl. glasnik RS”, br. 111/2017)
Prezentacija obuke za ručnu proveru autentičnosti i obradu gotovog novca (Odluka o upravljanju tokovima gotovine “Sl. glasnik RS”, br. 60/2012 sa izmenama)