Zlatnik od 20 dinara iz 1882. godine, sa likom kralja Milana Obrenovića

milandor-AV milandor-REV
 
Godine 1882, na dan 22. februara, Srbija je proglašena za kraljevinu, a knez Milan za njenog kralja. Tim povodom, a u nameri da se novi status države i vladara prikaže i na novcu, iste godine je nastala emisija zlatnika u apoenima od 10 i 20 dinara. U to vreme, Obrenovići su, u nedostatku sopstvene kovnice, koristili usluge carske kovnice u Beču. Novac od 20 dinara, koji je po tehnici izrade, izgledu i vrednosti odgovarao zlatnom francuskom “napoleondoru” od 20 franaka, poznat je pod imenom “Milanov zlatnik”, ili “Milandor” (Milan d¢or). Na aversu se nalaze kraljev portret sa natpisom “MILAN I KRALj SRBIJE” i signatura gravera A. Scharffa, dok su na reversu oznaka vrednosti (20 dinara), godina izdanja (1882) i venac od lovorovog i hrastovog lišća sa srpskom kraljevskom krunom na vrhu. Po obodu je natpis “BOG ČUVA SRBIJU”.