Denar imperatora Trajana (98–117. godine n. e.)

Denar imperatora TrajanaRimskim osvajanjima Podunavlja u prvim decenijama I veka naše ere, započinje novo razdoblje za prostor današnje Srbije. Sa naglim razvojem privrede javlja se i novac, koji postaje nezaobilazan u svakodnevnom životu stanovništva. Opticaj rimskog novca postaje veoma visok i frekventan. Zastupljene su sve vrste – zlatni, srebrni i novac od bronze, iz svih kovnica Carstva. Srebrni denar postaje glavno platežno sredstvo i dominatna kategorija u rimskoj monetarnoj produkciji. Njegov naziv, od latinskog denarius, preko srpskog srednjovekovnog kovanja i, nadalje, preko kovanja obnovljene Srbije u XIX veku, zadržao se do danas u nazivu dinar, novčanoj jedinici savremenog monetarnog sistema Srbije.