Tetradrahma Aleksandra III Makedonskog (336–323. godine pre n. e.)

Tetradrahma Aleksandra III Makedonskog Uzdizanje helenističke Makedonije, koja pod kraljevima Filipom II i Aleksandrom Velikim postaje najznačajnija politička i ekonomska sila antičkog sveta, uticalo je na dublji prodor civilizacijskih tokova na prostor srednjeg i severnog Balkana. Uporedo sa kulturnim uticajima, na prostor današnje Srbije pristizao je i novac. Aleksandar Makedonski kuje velike količine novca po brojnim kovnicama svog prostranog carstva; na aversu je predstavljen lik mladog Herakla, čiji je Aleksandar potomak i predstavnik na zemlji, a veruje se i da on predstavlja lik samog vladara.