ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Novac | Numizmatika

Numizmatička zbirka

Narodna banka Srbije poseduje numizmatičku zbirku, koja po svom sastavu i obimu spada u jednu od značajnijih javnih zbirki ove vrste u našoj zemlji. Zbirka obuhvata širok hronološki okvir – od nastanka i pojave novčarstva na našem tlu do poslednjih monetarnih izdanja, zbog čega na najbolji način ilustruje ekonomske i političke prilike na ovom podneblju tokom različitih istorijskih perioda, ali i likovnu i dokumentarnu vrednost novca, koja čini da on predstavlja svojevrsno kulturno blago. Novac iz numizmatičke zbirke podeljen je u nekoliko hronoloških segmenata (antički, srednjovekovni, novovekovni, savremeni), a u širem smislu numizmatičku zbirku čini i zbika hartija od vrednosti i medalja.

Antički novac

Antički novac

 

 • Grčki novac obuhvata novac grčkih gradova i njihovih kolonija, makedonski novac, kao i ilirski novac kovan pod grčkim uticajem.
Tetradrahma Aleksandra III Makedonskog
Antički novac

 

 • Rimski novac obuhvata rimski republikanski (II–I vek pre naše ere) i rimski carski (I–V vek naše ere) period, tokom koga su na našem području radile dve kovnice carskog novca: Viminacijum (Kostolac) i Sirmijum (Sremska Mitrovica).
Denar imperatora Trajana

Srednjovekovni novac

 • Srpski srednjovekovni novac (XIII–XV vek) predstavlja posebnu dragocenost naše zbirke, budući da po mnogo čemu, a pre svega po originalnosti, lepoti i raznovrsnosti predstava na novcu i broju različitih vrsta nadmašuje kovanje većine susednih zemalja u to doba. Novac srpske srednjovekovne države, koji se zvao dinar, predstavlja jedno od njenih najbitnijih obeležja samostalnosti i državnosti. Dominantan broj komada, shodno vrhuncu moći srpske srednjovekovne države, pripada kovanju najvećeg srpskog vladara, kralja (1331-1346), a potom cara (1346–1355) Dušana.
Srednjovekovni novac
Krstasti dinar kralja Milutina
Srednjovekovni novac
Carski dinar Stefana Dušana
 • Novac Vizantije, Venecije, Ugarske, Bosne i Bugarske.

Novac novog veka

 • Različite monete stranih država čiji je novac sve do polovine XIX veka, usled gubitka samostalnosti srpske srednjovekovne države, bio u upotrebi na području Balkana – turski, ruski, mađarski, austrijski, nemački, holandski, belgijski, španski itd.

Novi vekNovi vek
Zlatni novac Osmana III (1754–1757)
Novi vek Novi vek
Talir Franca II (1792–1835)

Savremeni novac

 • Novac Srbije (1868–1918)
 • Novac Crne Gore (1906–1918)
 • Novac Jugoslavije (1918–2005)
 • Prigodni kovani novac izdanja Narodne banke (1968–2004)
Savremeni novac
Zlatnik od 20 dinara iz 1882. godine
Savremeni novac
Zlatnik od 100 perpera iz 1910. godine
 
Savremeni novac
 

Novčanica NB Kraljevine
Jugoslavije 1000 dinara iz 1931. godine

Hartije od vrednosti

 • Akcije, obveznice, menice (XIX–XX vek)

Medalje

 • Medalje, spomenice, plakete, značke (XVII–XX vek)