Narodna banka Srbije
 
Novac | Numizmatički novac i komercijalna pakovanja opticajnog kovanog novca

Numizmatički novac i komercijalna pakovanja opticajnog kovanog novca

Narodna banka je od 1968. godine, kada je započela izdavanje numizmatičkog novca, do danas izdala 24 emisije numizmatičkog novca.

Numizmatički novac izdaje se povodom istorijskog, naučnog, kulturnog, sportskog ili humanitarnog događaja, koji je od značaja za državu ili ima međunarodni karakter.

Pregled emisija numizmatičkog novca novijeg datuma

Komercijalna pakovanja opticajnog kovanog novca NBJ/NBS

Komplet opticajnog kovanog novca u komercijalnom pakovanju apoena od 1, 2 i 5 dinara, izdanja Narodne banke Srbije 2019. godine i medaljon “Beli anđeo“. Cena jednog kompleta iznosi 1.100,00 dinara.

Komplet opticajnog kovanog novca u komercijalnom pakovanju apoena od 1, 2 i 5 dinara, izdanja Narodne banke Srbije 2016. godine. Cena jednog kompleta iznosi 480,00 dinara.

Komplet opticajnog kovanog novca u komercijalnom pakovanju apoena od 1, 2 i 5 dinara, izdanja Narodne banke Srbije 2014. godine i medaljoni “Vojvoda Stepa Stepanović“ i „Vojvoda Živojin Mišić“. Cena jednog kompleta iznosi 720,00 dinara.

Komplet opticajnog kovanog novca u komercijalnom pakovanju apoena od 1, 2 i 5 dinara, izdanja Narodne banke Srbije 2013. godine i medaljon “Milanski edikt“. Cena jednog kompleta iznosi 600,00 dinara.


Komplet opticajnog kovanog novca u komercijalnom pakovanju apoena od 1, 2, 5, 10 i 20 dinara, izdanja Narodne banke Srbije 2012. godine. Cena jednog kompleta iznosi 300,00 dinara.

Komplet opticajnog kovanog novca u komercijalnom pakovanju apoena od 1, 2, 5, 10 i 20 dinara, izdanja Narodne banke Srbije 2011. godine. Cena jednog kompleta iznosi 300,00 dinara.

Komplet opticajnog kovanog novca u komercijalnom pakovanju apoena od 1, 2, 5, 10 i 20 dinara, izdanja Narodne banke Srbije 2010. godine. Cena jednog kompleta iznosi 300,00 dinara.

Komplet opticajnog kovanog novca u komercijalnom pakovanju apoena od 1, 2, 5, 10 i 20 dinara, izdanja Narodne banke Srbije 2009. godine. Cena jednog kompleta iznosi 300,00 dinara.

Komplet opticajnog kovanog novca u komercijalnom pakovanju apoena od 1, 2, 5, 10 i 20 dinara, izdanja Narodne banke Srbije 2008. godine. Cena jednog kompleta iznosi 300,00 dinara.

Komplet opticajnog kovanog novca u komercijalnom pakovanju apoena od 1, 2, 5, 10 i 20 dinara, izdanja Narodne banke Srbije 2007. godine. Cena jednog kompleta iznosi 300,00 dinara.

Komplet opticajnog kovanog novca u komercijalnom pakovanju apoena od 1, 2, 5, 10 i 20 dinara, izdanja Narodne banke Srbije 2006. godine. Cena jednog kompleta iznosi 300,00 dinara.

Komplet opticajnog kovanog novca u komercijalnom pakovanju apoena od 1, 5 i 10 dinara, izdanja Narodne banke Srbije 2005. godine. Cena jednog kompleta iznosi 300,00 dinara.

 

Komplet opticajnog kovanog novca apoena od 1, 2, 5, 10 i 20 dinara, izdanja Narodne banke Srbije 2003. godine u komercijalnom pakovanju. Cena jednog kompleta iznosi 300,00 dinara.

Komplet opticajnog kovanog novca u komercijalnom pakovanju apoena od 50 para, 1, 2 i 5 dinara, izdanja Narodne banke Jugoslavije 2000. godine. Cena jednog kompleta iznosi 300,00 dinara.