ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

Supervizija informacionih sistema finansijskih institucija

Finansijske institucije i finansijske usluge su u velikoj meri zavisne od informacionih sistema. Zbog toga je potrebno posebnu pažnju posvetiti slabostima i mogućim (operativnim) rizicima povezanim s korišćenjem informacionih tehnologija u poslovanju finansijskih institucija. Posledice rizika informacionih sistema mogu uticati kako na profitabilnost, likvidnost i kapital finansijskih institucija, tako i na reputaciju finansijske institucije i finansijskog sistema. Takođe, ti rizici mogu uticati na prekid kontinuiteta pružanja finansijskih usluga, kao i na smanjenje poverenja u pojedine finansijske proizvode i u krajnjoj instanci – u finansijski sistem.

Dodatni izazov koji se u oblasti informacionih tehnologija nameće je i brzina kojom se one razvijaju i menjaju, odnosno obezbeđivanje kontinuiranog praćenja trendova u ovoj oblasti i procena njihovog uticaja na poslovanje finansijskih institucija.

Supervizija informacionih sistema je prepoznata kao neminovnost i nužan aspekt supervizije i podrazumeva proveru adekvatnosti upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije. Rizik informacionog sistema, koji je u središtu pažnje Centra za superviziju informacionih sistema finansijskih institucija, prema definicijama Narodne banke Srbije sastavni je deo operativnog rizika i podrazumeva mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital finansijske institucije kao posledica neadekvatnog upravljanja informacionim sistemom.

Narodna banka Srbije je intenzivirala aktivnosti na uspostavljanju funkcije supervizije informacionih sistema u finansijskim institucijama s ciljem da se, uz primenu pozitivnih iskustava, obezbedi adekvatnost sistema upravljanja rizicima u ovoj oblasti, kao i da razvije načine preventivnog delovanja u finansijskom sektoru.


Upitnik o informacionom sistemu finansijske institucije za 2018. godinu
01.10.2018. Upitnik o informacionom sistemu finansijske institucije namenjen je...
 
Upitnik o informacionom sistemu finansijske institucije za 2017. godinu
26.09.2017. Upitnik o informacionom sistemu (IS) finansijske institucije namenjen je bankama, društvima za osiguranje, društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima davaocima finansijskog lizinga...
 
Odluka o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije
18.01.2017. Odluka o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije „Službeni glasnik RS“, br. 23/2013, 113/2013 i 2/2017...
Upitnik o informacionom sistemu finansijske institucije za 2016. godinu
13.09.2016. Upitnik o informacionom sistemu finansijske institucije namenjen je...
 
Upitnik o informacionom sistemu finansijske institucije za 2015. godinu
25.09.2015. Narodna banka Srbije od 2012. godine sprovodi upitnik o stanju...
 
Pogledajte...
Propisi iz oblasti supervizije informacionih sistema finansijskih institucija
Upitnik o informacionom sistemu finansijske institucije