Narodna banka Srbije
 
Kontrola banaka | Bankarski sektor - analize i izveštaji

Bankarski sektor - analize i izveštaji

Radi obezbeđivanja transparentnosti poslovanja bankarskog sektora u Srbiji i boljeg uvida u finansijski položaj, strukturu i stabilnost ovog sektora i u želji da predstavi aktivnosti i rezultate rada centralne banke u oblasti kontrole banaka, Sektor za kontrolu poslovanja banaka Narodne banke Srbije tromesečno objavljuje izveštaje za bankarski sektor.

Bankarski sektor u Srbiji - tromesečni izveštaji 

Poslednje izdanje - II tromesečje 2019Izveštaj | Statistički aneks

Izaberite izveštaj:  

Prvi izveštaj je za IV tromesečje 2004.

Izaberite statistički aneks:  

Od IV tromesečja 2014. Statistički aneks, koji je bio u sastavu izveštaja, objavljuje se u excel formatu.


Bankarski sektor za  2003 | 2002 | 2001 


Analiza odgovora na upitnike dostavljene bankama o njihovim aktivnostima iz oblasti sprečavanja pranja novca 

Počev od 2018. godine, Analiza odgovora banaka na dostavljeni upitnik o aktivnostima iz oblasti upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma će se objavljivati jedanput godišnje i obuhvataće period januar-decembar prethodne godine.

Poslednje izdanje - I 2019.

Izveštavanje do marta 2018. godine

Zaključno sa 2012, Analiza I obuhvata period januar–jun, a Analiza II period jul–decembar tekuće godine. Počev od 2013, Analiza I obuhvata period oktobar prethodne godine – mart tekuće godine, a Analiza II period april–septembar tekuće godine.

Izaberite polugodište i godinu:  

 Napomena: Zbog promene perioda na koje se Upitnik odnosi, podaci koji se odnose na period januar–mart 2013. nisu obuhvaćeni analizom, te je za 2013. objavljena samo Analiza II 2013, koja obuhvata period april–septembar tekuće godine.