Narodna banka Srbije
 
Kontrola banaka | Proces supervizorske procene (SREP)

Analiza korporativnog upravljanja i sistema unutrašnjih kontrola banke

Sektor za kontrolu poslovanja banaka, u okviru procesa supervizorske procene, analizara korporativno upravljanje bankom, s posebnim osvrtom na sistem i funkcionisanje korporativnog upravljanja, nadležnosti, odgovornosti i strukturu organa upravljanja, sistem upravljanja rizicima, sistem unutrašnjih kontrola, kao i na nalaze sprovedene ocene plana oporavka.

Naglasak procene korporativnog upravljanja i sistema unutrašnjih kontrola jeste na proveri njihove usklađenosti s rizičnim profilom, poslovnim modelom i veličinom i složenošću poslovanja banke, kao i na stepenu u kome se banka pridržava propisa, standarda opreznog poslovanja i dobrih poslovnih običaja u vezi s korporativnim upravljanjem, upravljanjem rizicima i sistemom unutrašnjih kontrola.

Sektor za kontrolu poslovanja banaka procenjuje potencijalne značajne efekte do kojih mogu dovesti neadekvatno korporativno upravljanje i sistem unutrašnjih kontrola, naročito efekte na održivost poslovanja banke.

Procena korporativnog upravljanja i sistema unutrašnjih kontrola obuhvata analizu sledećih oblasti:

  1. sistema korporativnog upravljanja i njegovog funkcionisanja,
  2. organizacije i organa upravljanja i drugih odbora banke,
  3. korporativne kulture i kulture rizika,
  4. politike zarada,
  5. sistema unutrašnjih kontrola,
  6. upravljanja rizicima, uključujući proces interne procene adekvatnosti kapitala (ICAAP), proces interne procene adekvatnosti likvidnih sredstava (ILAAP) i uvođenje novih proizvoda,
  7. računovodstvenih i administrativnih politika,
  8. poveravanja aktivnosti banke trećim licima,
  9. informacionog sistema i kontinuiteta poslovanja i
  10. procesa planiranja oporavka.

Na osnovu izvršene procene pojedinačnih oblasti korporativnog upravljanja i sistema unutrašnjih kontrola, supervizor ocenjuje da li nedostaci korporativnog upravljanja i sistema unutrašnjih kontrola na nivou banke nose značajan rizik za održivost njenog poslovanja. Takođe, procena ovog dela služi kao značajna informacija u proceni upravljanja pojedinačnim rizicima, kao i u proceni adekvatnosti kapitala i likvidnih sredstava.