Narodna banka Srbije
 
Kontrola banaka | Proces supervizorske procene (SREP)

Analiza poslovnog modela

Naglasak supervizorske procene poslovnog modela banke jeste na proceni održivosti postojećeg poslovnog modela banke i održivosti njenih strateških planova u postojećem privrednom okruženju.

Ocena poslovnog modela zasnovana je na sledećim elementima razmatranja: generisanju prinosa u odnosu na sklonost ka rizicima i strukturu izvora finansiranja banke; (ne)postojanje koncentracije imovine/sredstava ili izvora prihoda; konkurentnost banke na tržištu i uticaj strategije banke na njenu konkurentnost; oceni pretpostavki u vezi s budućim poslovnim okruženjem koje je banka koristila prilikom projekcije finansijskih pozicija; adekvatnosti, odnosno izvodljivosti strateških ciljeva.

Nedostaci prepoznati u okviru analize poslovnog modela koriste se prilikom utvrđivanja ključnih slabosti banke za koje je izvesno da će imati značajan efekat na njeno poslovanje i rizični profil. Pored toga, analiza poslovnog modela omogućava rano prepoznavanje problema s kojima se banka suočava ili se može suočiti. Rezultati dobijeni procenom poslovnog modela uzimaju se u obzir prilikom procene svih ostalih SREP elemenata.