Narodna banka Srbije
 
Kontrola banaka | Proces supervizorske procene (SREP)

Ukupna SREP procena banke

Rezultat procesa supervizorske procene jeste ukupna SREP procena banke, koja podrazumeva formiranje ocene u rasponu od 1 (nije utvrđen značajan nivo rizika za održivost poslovanja banke) do 4 (utvrđen je visok nivo rizika za održivost poslovanja banke). Kada se proceni da banka ne može, ili verovatno neće moći da nastavi da posluje, supervizor dodeljuje banci ukupnu SREP ocenu „P”.

Ukupna SREP procena zasniva se na sledećim elementima:

  1. analizi poslovnog modela,
  2. proceni korporativnog upravljanja i sistema unutrašnjih kontrola,
  3. proceni rizika koji utiču na solventnost,
  4. proceni rizika koji utiču na likvidnost,
  5. proceni adekvatnosti kapitala i
  6. proceni adekvatnosti likvidnih sredstava.

Supervizor sačinjava ukupnu SREP procenu različitog nivoa detaljnosti u zavisnosti od grupe kojoj banka pripada i u skladu s njenom veličinom, prirodom, složenošću i rizičnošću poslovnih aktivnosti, odnosno poslovnim modelom.

Na osnovu nalaza koji su rezultat sprovedenog procesa supervizorske procene, Narodna banka Srbije može da preduzme, u skladu s propisima, odgovarajuće supervizorske mere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, kao i da odredi pokazatelj adekvatnosti kapitala veći od propisanog.