ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

Menjački poslovi

Menjački poslovi su poslovi kupovine od fizičkih lica i prodaje tim licima efektivnog stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu, u skladu s propisima

Obavljanje menjačkih poslova regulisano je, pored ostalog, odredbama člana 39. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS“ br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018)  i Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova („Službeni glasnik RS“, br. 84/2018 i 86/2018).

Menjačke poslove mogu da obavljaju: banke, rezident privredni subjekt koji menjačke poslove obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost (javni poštanski operator) i rezidenti – pravna lica i preduzetnici koji imaju ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova.

Ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova izdaje Narodna banka Srbije.

Važno obaveštenje:

Naredna obuka za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova planirana je za četvrtak, 5. mart 2020. godine

Saznajte više...
Dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova
Dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova usled promene adrese menjačkog mesta - preseljenja
Dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova usled promene ostalih podataka
Registar ovlašćenih menjača
Sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova
Trajni prestanak obavljanja menjačkih poslova na menjačkom mestu
Registar izdatih certifikata za obavljanje menjačkih poslova
Obaveštenja
Kontakt

Pogledajte...
Propisi
Centar za menjački softver i menjačke poslove
Procedura u slučaju privremenog prestanka rada na jednom ili više blagajničkih, odnosno menjačkih mesta
Minimalni i maksimalni iznosi po menjačkim poslovima banaka
Otkupljena i prodata efektiva
Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Dostavljanje godišnjih izveštaja u vezi sa SPN i FT