ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Platni sistem

Platni sistem

Platni sistem, u najširem smislu, predstavlja skup sistema za transfer novčanih sredstava koji olakšavaju cirkulaciju novca. Da bi platni sistem na zadovoljavajući način obavljao svoju ulogu, potrebno je da se novčana sredstva što kraće zadržavaju u kanalima platnog prometa. Pored toga, sistem treba da bude pouzdan, što prvenstveno znači bezbedno izvršavanje transakcija i postojanje kontinuiteta raspoloživosti prema korisnicima. Izvršavanje transakcija po ekonomski prihvatljivim cenama takođe je značajna karakteristika koja doprinosi kvalitetu platnog sistema.

S obzirom na to da platni sistem utiče na brzinu ekonomskih tokova, troškove i likvidnost učesnika, kao i da predstavlja kanal za transmisiju mera monetarne politike, odnosno da njegovo neadekvatno funkcionisanje može da naruši poverenje javnosti u celokupni finansijski sistem – jasna je izrazita zainteresovanost centralne banke da obezbedi njegovo pouzdano i efikasno funkcionisanje.

U skladu sa zakonom, Narodna banka Srbije je ovlašćena da uređuje, kontroliše i unapređuje funkcionisanje platnog prometa u Republici Srbiji.


Znatno povećan broj POS uređaja kod trgovaca
16.10.2019. Posle manje od godinu dana primene Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, podaci ukazuju na veoma pozitivne trendove u pogledu daljeg razvoja i povećanja efikasnosti bezgotovinskih plaćanja u Srbiji...
 
Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama u septembru
03.10.2019. U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u septembru, za 21 radni dan...
 
Rad IPS NBS sistema u septembru
02.10.2019. U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 30 dana u septembru...
 
Rad IPS NBS sistema u avgustu
03.09.2019. U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u avgustu...
 
Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama u avgustu
03.09.2019. U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u avgustu, za 22 radna dana...
 
Plaćanje DinaCard karticom na šalterima Uprave za trezor
08.08.2019. DinaCard kartica je jedina kartica u Srbiji kojom je na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija moguće bez provizije izmiriti obaveze po osnovu:
 
Rad IPS NBS sistema za jul
05.08.2019. U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u julu realizovano je 483.565 plaćanja...
 
Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za jun
02.07.2019. U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u junu, za 20 radnih dana...
 
Rad IPS NBS sistema za jun
02.07.2019. U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 30 dana u junu...
 
Rad IPS NBS sistema za maj 2019.
04.06.2019. U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u maju realizovano je...
 
Pogledajte...
Propisi
Zakon o platnim uslugama
Red Book - Serbia
Pregled računa banaka
Pregled banaka koje učestvuju u međunarodnom klirngu plaćanja
Lista učesnika u IPS NBS sistemu
Naknade u vezi s pružanjem usluge instant transfera odobrenja
Vodič za trgovce - Zakon o međubankarskim naknadama
Naknade pružalaca platnih usluga povezane s platnim računima