ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Finansijska tržišta

Finansijska tržišta

Devizno tržište

Kursne liste
  Zvanični srednji kurs dinara
  Za efektivni strani novac
  Za devize
  Na željeni dan
  Za period
  Prosečni kursevi
Međubankarsko devizno tržište
Operacije Narodne banke Srbije na deviznom tržištu
  Devizne svop aukcije EUR/RSD
  Saopštenja
Minimalni i maksimalni iznosi po menjačkim poslovima banaka

Devizni hedžing

O deviznom hedžingu
Najčešće postavljana pitanja
Kalkulatori
  Kalkulator za računanje terminskog kursa dinara
  Kalkulator za poređenje cena terminskih ugovora o kupovini deviza
Banke koje u ponudi imaju instrumente deviznog hedžinga
Publikacije

Novčano tržište

Dnevna likvidnost bankarskog sektora
Operacije Narodne banke Srbije na otvorenom tržištu
Aukcije kratkoročnih kredita za likvidnost Narodne banke Srbije
BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Kamatne stope na tržištu novca i tržištu državnih hartija od vrednosti
  Dnevni pregled kamatnih stopa na tržištu novca i tržištu državnih hartija od vrednosti
  Istorijski pregled kamatnih stopa na tržištu novca i tržištu državnih hartija od vrednosti

Tržište državnih hartija od vrednosti

Primarno tržište državnih hartija od vrednosti
  Pregled emitovanih državnih hartija od vrednosti
  Istorijski pregled emitovanih državnih hartija od vrednosti
Sekundarno tržište državnih hartija od vrednosti
  Dnevni pregled sekundarnog trgovanja državnim hartijama od vrednosti
  Istorijski pregled sekundarnog trgovanja:

Stope zatezne kamate [...]

Pristup servisima Narodne banke Srbije na Blumbergu i Rojtersu [...]