ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Finansijska tržišta

Aukcije kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti

Narodna banka Srbije može, u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti, odobravati bankama kredite u dinarima s rokom dospeća do godinu dana na osnovu zaloge hartija od vrednosti, radi održavanja likvidnosti banaka.

Ove kredite Narodna banka Srbije odobrava na aukcijama, na osnovu zaloge hartija od vrednosti koje glase na dinare, bez devizne klauzule, čija je minimalna ročnost 90 dana i čiji je izdavalac Narodna banka Srbije, Republika Srbija i međunarodna finansijska organizacija i razvojna banka ili finansijska institucija čiji je osnivač strana država i čiji je kreditni rejting agencija za procenu rejtinga Standard&Poor’s ili Fitch-IBCA utvrdila sa „AAA“, odnosno Moody’s sa „Aaa“.

Aukcije kratkoročnih kredita

Kalendar redovnih aukcija kratkoročnih kredita
   • Odluka o utvrđivanju kalendara redovnih aukcija kratkoročnih kredita

Saopštenja o održavanju aukcija kratkoročnih kredita
   • Arhiva odluka o organizovanju aukcija kratkoročnih kredita

Izveštaj sa aukcija kratkoročnih kredita
   • Arhiva izveštaja sa aukcija kratkoročnih kredita

Pregled aukcija na kojima NBS odobrava kratkoročne kredite:
 

 

Bliže informacije o aukcijama hartija od vrednosti mogu se dobiti u Narodnoj banci Srbije, Odeljenju za operacije na otvorenom tržištu, na telefone: 333-8142 i 333-8153; ili na i-mejl: operacije.trziste@nbs.rs.

Prestanak organizovanja redovnih aukcija kratkoročnih dinarskih kredita za likvidnost
23.05.2014. Narodna banka Srbije, počev od juna 2014. godine, neće organizovati redovne aukcije radi odobravanja bankama kratkoročnih dinarskih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti...
 
Aukcija kratkoročnih kredita za likvidnost na dan 20. maja
20.05.2014. Narodna banka Srbije organizovala je 20. maja 2014. godine 5. aukciju kratkoročnih kredita za likvidnost...
 
Aukcija kratkoročnih kredita za likvidnost na dan 22. aprila
22.04.2014. Narodna banka Srbije organizovala je 22. aprila 2014. godine 4. aukciju kratkoročnih kredita za likvidnost...
 
Aukcija kratkoročnih kredita za likvidnost na dan 25. marta
25.03.2014. Narodna banka Srbije organizovala je 25. marta 2014. godine 3. aukciju kratkoročnih kredita za likvidnost...
 
Aukcija kratkoročnih kredita za likvidnost na dan 25. februara
25.02.2014. Narodna banka Srbije organizovala je 25. februara 2014. godine 2. aukciju kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti po metodi varijabilne – višestruke kamatne stope, sa ročnošću kredita od 360 dana, na kojoj nije bilo zahteva banaka za korišćenje kredita.