ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Finansijska tržišta

Devizni hedžing

Zaštita od promene deviznog kursa

Preduzeća u čijem poslovanju postoje plaćanja i naplate u različitim valutama (pre svega spoljnotrgovinski poslovi) izložena su riziku promene deviznog kursa.

Instrumenti zaštite

Instrumenti zaštite od rizika promene deviznog kursa koji se nude na tržištu zasnivaju se na utvrđivanju fiksne cene po kojoj se devize kupuju ili prodaju na određeni dan u budućnosti (terminski kurs).

Terminski ugovori (devizni forvardi)

Predstavljaju ugovore o kupovini ili prodaji deviza za dinare sa isporukom obe valute na određeni dan u budućnosti, a po unapred dogovorenom kursu (terminski kurs).

Terminska kupovina deviza s pokrićem (pokriveni forvardi)

Predstavlja kupovinu deviza kod koje preduzeće unapred polaže deo ili ukupan iznos dinarske protivvrednosti, a devize dobija na ugovoreni dan u budućnosti.

Valutni svopovi

Podrazumevaju ugovaranje istovremene kupovine i prodaje dve valute po unapred određenim kursevima, na dva različita datuma u budućnosti.


Pitanja u vezi s deviznim hedžingom mogu se uputiti na i-mejl adresu devizni.hedzing@nbs.rs.


Pitanja i odgovori u vezi s Odlukom o obavljanju poslova sa finansijskim derivatima
06.01.2012. U vezi sa primenom pojedinih odredbi Odluke o obavljanju poslova sa finansijskim derivatima ("Službeni glasnik RS", br. 85/2011), Narodna banka Srbije objavljuje odgovore na najčešće postavljana pitanja...
Slabljenje dinara posledica ekonomskih kretanja u nekoliko zemalja evrozone
13.07.2011. Slabljenje dinara u prethodna dva dana posledica je povećane neizvesnosti zbog ekonomskih problema u nekoliko zemalja evrozone...
 
Tekst viceguvernera Bojana Markovića "Koliko košta stambeni kredit"
09.07.2011. Tekst je objavljen u dnevnom listu "Blic" u dodatku "Novac", od 9. jula 2011. godine...
Instrumenti zaštite od deviznog rizika na raspolaganju privrednicima
29.04.2011. Instrumenti zaštite od deviznog rizika koriste se podjednako za zaštitu i od jačanja i od slabljenja valute...
 
Pomeranja deviznog kursa u oba smera nastaviće se i ubuduće
28.04.2011. Povodom aktuelnog jačanja dinara, Narodna banka Srbije ukazuje, kao što je to činila i do sada...
 
Konferencija „Zaštita od deviznog rizika“ u Užicu
30.03.2011. U Filijali Narodne banke Srbije u Užicu održana je konferencija na temu „Zaštita od deviznog rizika“ u organizaciji Narodne banke Srbije...
 
Konferencija „Potreba zaštite od deviznog rizika i promocija dinarske štednje“ u Kragujevcu
27.10.2010. U Filijali Narodne banke Srbije u Kragujevcu održana je konferencija na temu „Potreba zaštite od deviznog rizika i promocija dinarske štednje“...
 
Govor viceguvernera Bojana Markovića
18.09.2010. Strategija dinarizacije u Srbiji - Govor viceguvernera Bojana Markovića na Godišnjoj skupštini Udruženja za finansijska tržišta u Srbiji (ACI Serbia)
U Filijali Narodne banke Srbije u Novom Sadu održana konferencija „Zaštita od deviznog rizika“
18.08.2010. U Filijali Narodne banke Srbije u Novom Sadu je održana konferencija na temu...
 
Konferencija „Zaštita od deviznog rizika“ u Novom Sadu
12.08.2010. Narodna banka Srbije – Filijala u Novom Sadu, Vase Stajića 22, u utorak, 17. avgusta organizuje konferenciju na temu „Zaštita od deviznog rizika“ sa predstavnicima privrede i bankarskog sektora Vojvodine. Konferencija će se održati sa početkom od 10 časova.
Pogledajte...
Zakon o deviznom poslovanju
Zakon o tržištu kapitala
Kalkulator za računanje terminskog kursa dinara
Kalkulator za poređenje cena terminskih ugovora o kupovini deviza
Linkovi banaka sa ponudom instrumenata deviznog hedžinga
Publikacije
Najčešće postavljana pitanja