Narodna banka Srbije
 
Propisi

Propisi iz oblasti restrukturiranja banaka

Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja nezavisne procene vrednosti imovine i obaveza banke radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za pokretanje postupka restrukturiranja
„Službeni glasnik RS“, br. 30/2015 i 78/2015

Odluka o bližim uslovima i načinu pribavljanja i izbora ponuda za preuzimanje, odnosno prodaje akcija, imovine i obaveza banke u restrukturiranju 
„Službeni glasnik RS“,br. 30/2015

Odluka o bližim uslovima konverzije elemenata dopunskog kapitala banke, odnosno banke u restrukturiranju i bližim uslovima i načinu vršenja otpisa i konverzije obaveza banke u restrukturiranju 
„Službeni glasnik RS“,br. 30/2015

Odluka o minimalnom zahtevu za kapitalom i podobnim obavezama banke 
„Službeni glasnik RS“,br. 30/2015 i 78/2017

Odluka o sadržini dokumenata i dokaza koji se podnose uz zahtev za davanje dozvole za rad i davanje pojedinih saglasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije banci za posebne namene, kao i o bližim uslovima i načinu davanja pojedinih saglasnosti i odobrenja društvu za upravljanje imovinom
„Službeni glasnik RS“,br. 30/2015

Odluka o informacijama i podacima koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe 
„Službeni glasnik RS“, br. 78/2015, 78/2017 i 46/2018

Uputstvo za elektronsko dostavljanje informacija i podataka potrebnih za izradu i ažuriranje plana restrukturiranja banke i bankarske grupe