Narodna banka Srbije
 
Propisi

Propisi iz oblasti poslova prinudne naplate

Odluka o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta
„Službeni glasnik RS“, br. 14/2014, 76/2016 i 8/2020

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta
„Službeni glasnik RS“, br. 8/2020

Odluka o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta
„Službeni glasnik RS“, br. 14/2014 i 76/2016

Instrukcije o postupanju Narodne banke Srbije po izvršnim rešenjima, hartijama  od vrednosti, menicama i ovlašćenjima po kojima je dužnik banka

Odluka o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja
„Službeni glasnik RS“, br. 56/2011, 80/2015, 76/2016 i 82/2017

Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja jedinstvenog registra računa 
"Službeni glasnik RS", br. 57/2015, /ispravka 59/2015/, 105/2015 i 76/2016

Uputstvo o elektronskom dostavljanju podataka za jedinstveni registar računa (ažurirano: 29. 3. 2019.) 

Oluka o bližim uslovima i načinu vođenja jedinstvenog registra sefova
„Službeni glasnik RS“, br. 13/2020

Oluka o bližim uslovima i načinu vođenja jedinstvenog registra korisnika novčane doznake
„Službeni glasnik RS“, br. 13/2020