ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Propisi

Propisi iz oblasti poslova platnog sistema

Propisi iz oblasti platnih usluga i platnih sistema 

Odluka o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa
"Službeni glasnik RS", br. 55/2015 i 82/2017 i 69/2018

Odluka o izmeni i dopunama odluke o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa
„Službeni glasnik RS“, br. 69/2018

Odluka o jedinstvenoj strukturi tekućih računa 
„Službeni glasnik RS“ br. 55/2015

Odluka o određivanju jedinstvenih identifikacionih brojeva pružalaca platnih usluga

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
"Službeni glasnik RS", br. 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018 i 78/2018

Odluka o izmenama Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima 
"Službeni glasnik RS", br. 82/2017

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
„Službeni glasnik RS“, br. 65/2018

Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
„Službeni glasnik RS“, br. 78/2018

Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
„Službeni glasnik RS“, br. 22/2019

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
"Službeni glasnik RS", br. 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018, 78/2018 i 22/2019

Odluka o utvrđivanju liste reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom
„Službeni glasnik RS“ br. 99/2018 

Odluka o utvrđivanju pregleda usluga i naknada povezanih s platnim računom
„Službeni glasnik RS“ br. 99/2018 

Odluka o sadržini i načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima platnih usluga
„Službeni glasnik RS“ br. 99/2018 

Uputstvo za elektronsko dostavljanje podataka o naknadama pružaoca platnih usluga -  1 | 2 (ažurirano 11. 3. 2019)

 

Odluka o utvrđivanju izgleda i sadržaja izveštaja o naplaćenim naknadama
„Službeni glasnik RS“ br. 99/2018 

Odluka o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja 
„Službeni glasnik RS“, br. 65/2018, 78/2018 i 20/2019

Odluka izmenama i dopunama Odluke o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja
„Službeni glasnik RS“, br. 20/2019

Odluka o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja 
„Službeni glasnik RS“, br. 65/2018 i 78/2018

Odluka o minimalnoj vrednosti platnih transakcija koje se moraju izvršavati u bitnom platnom sistemu
"Službeni glasnik RS", br. 78/2018

Odluka o sadržini, rokovima i načinu dostavljanja podataka koje pružaoci platnih usluga dostavljaju Narodnoj banci Srbije
"Službeni glasnik RS", br. 57/2015, /ispravka 59/2015/

Odluka o sadržini, rokovima i načinu dostavljanja podataka o međubankarskim naknadama
„Službeni glasnik RS“ br. 69/2018

Uputstvo za elektronsko dostavljanje podataka o međubankarskim naknadama -  1 | 2 (ažurirano 1. 3. 2019)

Odluka o načinu obavljanja platnog prometa preko novčanog računa Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
„Službeni glasnik RS“, br. 55/2015

Propisi u vezi sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Odluka o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
„Službeni glasnik RS“, br. 13/2018, 103/2018 i 57/2019

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
„Službeni glasnik RS“, br. 57/2019

Odluka o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije
„Službeni glasnik RS“, br. 15/2019

Propisi iz oblasti nadgledanja/nadzora platnih sistema

Odluka o utvrđivanju bitnih platnih sistema

 Odluka o načinu i kriterijumima za utvrđivanje bitnih platnih sistema
„Službeni glasnik RS“, br. 90/2018

Odluka o bližim uslovima i načinu davanja dozvole za rad platnog sistema i saglasnosti na izmene i dopune pravila rada platnog sistema 
"Službeni glasnik RS", br. 49/2015

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvole za rad platnog sistema i saglasnosti na izmene i dopune pravila rada platnog sistema
„Službeni glasnik RS“ br. 99/2018 

Odluka o sadržaju i načinu vođenja  evidencije platnih sistema 
"Službeni glasnik RS", br. 49/2015

Odluka o početnom kapitalu i minimalnom kapitalu operatora platnog sistema 
"Službeni glasnik RS", br. 49/2015

Odluka o početnom kapitalu, kapitalu i kapitalnom zahtevu operatora platnog sistema
„Službeni glasnik RS“ br. 99/2018 

Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad poslovanjem platnih sistema 
"Službeni glasnik RS", br. 49/2015

Odluka o načinu održavanja i unapređivanja stabilnog i sigurnog rada platnog sistema i izveštavanju Narodne banke Srbije 
"Službeni glasnik RS", br. 49/2015

Pravila rada i uputstva za platne sisteme Narodne banke Srbije

Pravila rada RTGS platnog sistema Narodne banke Srbije

Odluka o izmenama Pravila rada RTGS platnog sistema Narodne banke Srbije

Pravila rada Kliring platnog sistema Narodne banke Srbije

Odluka o izmeni Pravila rada Kliring platnog sistema Narodne banke Srbije

Odluka o izmeni i dopunama Pravila rada Kliring platnog sistema Narodne banke Srbije

Pravila rada IPS platnog sistema Narodne banke Srbije

Uputstvo o izdavanju, razmeni i zaštiti poruka u elektronskom obliku u platnim sistemima Narodne banke Srbije

Uputstvo o formatu i nameni elektronskih poruka koje se razmenjuju u RTGS i Kliring platnim sistemima Narodne banke Srbije

Uputstvo o izmeni Uputstva o formatu i nameni elektronskih poruka koje se razmenjuju u RTGS i Kliring platnim sistemima Narodne banke Srbije

Instrukcije  za izvršavanje direktnih zaduženja sa računa učesnika u RTGS platnom sistemu Narodne banke Srbije

Pravila rada međubankarskog kliring sistema u devizama

Operativna pravila za kliring međunarodnih plaćanja