ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Finansijska stabilnost

Finansijska stabilnost

U skladu s čl. 3. i 4. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 72/2003, 55/2004, 44/2010, 76/2012 i 106/2012, 14/2015 i 40/2015 – odluka US i 44/2018), Narodnoj banci Srbije stavlja se u nadležnost da, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svog osnovnog cilja, doprinosi očuvanju i jačanju finansijskog sistema Republike Srbije, kao i da utvrđuje i sprovodi aktivnosti i mere s tim u vezi.

Pod finansijskom stabilnošću Narodna banka Srbije podrazumeva da finansijski sistem – finansijski posrednici, finansijska tržišta i finansijska infrastruktura – omogućava ne samo efikasnu alokaciju finansijskih resursa i ostvarenje ključnih makroekonomskih funkcija u normalnim uslovima, već i u uslovima finansijske neravnoteže ili potresa u domaćem i međunarodnom okruženju.

U uslovima finansijske stabilnosti, ekonomski akteri imaju poverenje u bankarski sistem i ostvaruju pristup finansijskim uslugama kao što su izvršenje plaćanja, kreditiranje, ulaganje depozita i zaštita od rizika.

Jačina finansijske krize ukazala je na potrebu sistemskog pristupa regulaciji finansijskog sektora i superviziji, imajući u vidu da su savladane tri veoma važne lekcije: (a) razvoj finansijskog sistema ima daleko veći uticaj na ekonomsku aktivnost nego što se to mislilo ranije; (b) troškovi finansijske krize su veoma visoki; (c) stabilnost cena nije dovoljna za postizanje finansijske stabilnosti.

U okviru aktivnosti i mera finansijske stabilnosti, Narodna banka Srbije obavlja redovne i sveobuhvatne analize makroekonomskog okruženja i funkcionisanja ključnih finansijskih institucija, tržišta i infrastrukture; daje pregled rizika koji predstavljaju pretnju stabilnosti finansijskog sistema; identifikuje trendove koji mogu povećati ranjivost finansijskog sistema; pokreće diskusiju povodom novih regulatornih inicijativa i njihovog potencijalnog efekta na finansijski sistem i realnu ekonomiju. Deluje preventivno, ali i korektivno, putem prilagođavanja finansijskog regulatornog okvira. Takođe, u slučaju da za tim postoji potreba, Narodna banka Srbije upravlja posledicama eksternih potresa i drugih kriznih situacija umanjujući potencijalno negativne efekte na finansijsku stabilnost.


Stopa kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadržana na nepromenjenom nivou
15.09.2020. Izvršni odbor Narodne banke Srbije, na sednici održanoj 10. septembra 2020. godine...
 
Godišnji izveštaj o stabilnosti finansijskog sistema u 2019. godini
31.07.2020. Godišnji izveštaj o stabilnosti finansijskog sistema u 2019. godini
Pogledajte...
Propisi i regulatorne mere iz oblasti finansijske stabilnosti
Indikatori finansijske stabilnosti – Pregled grafikona
Saopštenja
Mere za očuvanje stabilnosti finansijskog sektora u vezi s kreditima indeksiranim u stranoj valuti
Kreditni rejting
Međunarodna saradnja
Pristup bazi nepokretnosti