Narodna banka Srbije
 
Finansijska stabilnost

Pristup bazi nepokretnosti

Na osnovu Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti i Odluke o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izveštaja o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i kreditima obezbeđenim hipotekom, Narodna banka Srbije vodi bazu podataka o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke.

U skladu s pomenutim zakonom i odlukom, banke i licencirani procenitelji mogu ostvariti uvid u određene podatke o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke (Baza nepokretnosti).

Banke

Istovremeno sa odobravanjem pristupa informacionom sistemu Narodne banke Srbije, svim bankama se omogućava uvid u određene podatke iz Baze nepokretnosti, kojima se pristupa u skladu s Uputstvom o elektronskoj razmeni podataka o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i o kreditima obezbeđenim hipotekom između banaka i Narodne banke Srbije.

Licencirani procenitelji

Licencirani procenitelj podnosi zahtev za uvid u podatke o procenama vrednosti nepokretnosti iz Baze nepokretnosti u skladu sa Opštim uslovima za uvid u podatke o procenama vrednosti nepokretnosti iz baze podataka o procenama vrednosti nepokretnosti od strane licenciranih procenitelja (u daljem tekstu: Uslovi), koji stupaju na snagu 15. novembra 2017. godine.

U skladu sa Uslovima, licencirani procenitelj podnosi zahtev za uvid u podatke o procenama vrednosti nepokretnosti iz baze podataka (u daljem tekstu: zahtev), na obrascu koji je odštampan uz Uslove i njihov je sastavni deo.

Potpisivanjem obrasca, licencirani procenitelj potvrđuje da je upoznat sa Uslovima, koji su objavljeni na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, i da pristaje na njih.

Uz zahtev (obrazac), licencirani procenitelj Narodnoj banci Srbije dostavlja kopiju rešenja kojim mu je izdata/obnovljena licenca i dokaz o članstvu u akreditovanom profesionalnom udruženju procenitelja. Pomenuta kopija rešenja, odnosno dokaz o članstvu, moraju biti overeni.

Zahtev s prilozima podnosi se Narodnoj banci Srbije na sledeće načine:

  1. neposrednom predajom u prostorijama Narodne banke Srbije – na adresi: Nemanjina 17, 11000 Beograd;
  2. posredstvom isporučioca pošiljke, koji Narodnoj banci Srbije omogućava uvid u vreme kada je primio zahtev – na adresi: Nemanjina 17, 11000 Beograd;
  3. elektronskim putem – na adresu elektronske pošte: finansijska.stabilnost@nbs.rs.

U slučaju elektronske dostave, zahtev mora sadržati kvalifikovani elektronski potpis licenciranog procenitelja i skenirane priloge.

Važna napomena: Licencirani procenitelj koji dostavi pisanu izjavu da na osnovu člana 48. stav 5. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti u trenutku podnošenja zahteva nije član akreditovanog profesionalnog udruženja procenitelja, nije dužan da dostavi dokaz o članstvu u tom udruženju prilikom podnošenja zahteva. Međutim, ukoliko licencirani procenitelj ne dostavi ovaj dokaz do 5. juna 2018. godine (jedna godina od dana početka primene ovog zakona), nakon tog datuma biće mu uskraćen pristup Bazi nepokretnosti.

Otvaranje korisničkog naloga: Po prijemu urednog i potpunog zahteva i njegove pozitivne ocene, Narodna banka Srbije licenciranom procenitelju dostavlja parametre korisničkog naloga, tj. korisničko ime i lozinku na osnovu kojih može pristupiti bazi podataka, i to na adresu prebivališta koju je naveo u zahtevu.

Adresa elektronske pošte za informacije: procenitelji@nbs.rs.
Telefon za informacije, Sektor za finansijsku stabilnost: 011/3027-146.