Narodna banka Srbije
 

Najčešće postavljana pitanja

Šta su to veb-servisi?
Veb-servisi su softverske komponente koje omogućavaju programsko povezivanje distribuiranih aplikacija (ili drugih softverskih komponenti) na osnovu standardizovanih formata komunikacije.

Kako da koristimo usluge veb-servis sistema NBS?
Način korišćenja usluga veb-servis sistema NBS je detaljno objašnjen u tehničkoj dokumentaciji.

Da li se klijenti veb-servisa moraju implementirati u nekoj određenoj tehnologiji?
Implementacija klijenata veb-servisa je nezavisna od tehnologije. U svim značajnijim alatima za razvoj softvera ugrađena je podrška za  implementaciju klijenata veb-servisa.

Šta je XML?
XML služi za perzistenciju, razmenu, transformaciju i prikazivanje podataka. XML čine čitljivi podaci, kombinovani s čitljivim metapodacima.

Šta je XSD?
XSD je XML standard za definisanje šeme podataka.

Šta je DataSet?
DataSet je klasa koja omogućava smeštanje lokalne kopije podataka. Podaci su u DataSet-u lokalno predstavljeni u XML formatu. DataSet je jedna od osnovnih klasa za manipulaciju podacima u NET tehnologiji.