latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

13.07.2011.

Слабљење динара последица економских кретања у неколико земаља еврозоне

Слабљење динара у претходна два дана последица је повећане неизвесности због економских проблема у неколико земаља еврозоне. Kриза поверења и повећан опрез инвеститора за улагања у било коју националну валуту имало je утицаја на све валуте у региону, па и на динар.

У режиму флуктуирајућег курса, какав има Србија, такве промене нису неуобичајене. У таквим условима битно је да девизно тржиште функционише несметано, што код нас потврђују високи дневни промети у последње време.

Народна банка Србије прати кретања на девизном тржишту и спремна је да отклони прекомерне дневне осцилације, поготову уколико дође до сметњи у функционисању девизног тржишта. Народна банка Србије поново позива све оне који се још нису заштитили од ризика промене девизног курса да то учине, тако што ће ускладити валуте својих прихода и расхода или користити инструменте заштите од девизног ризика.

Кабинет гувернера