latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

11.09.2020.

Србија напредовала на листи Индекса економских слобода највише захваљујући ниској, стабилној и предвидивој инфлацији

Србија је напредовала на светској листи Индекса економских слобода, коју је у годишњем извештају за 2020. објавио Институт „Фрејзер” из Канаде, на бази података за 2018. годину, и тренутно заузима 74. позицију од 162 земље. Напретку је највише допринело поправљање оцене за област Здрав новац, захваљујући очувању ниске, стабилне и предвидиве инфлације.

Према овом индексу, који показује у којој мери су политике и институције усаглашене са основним принципима економских слобода, Србија је на скали од 1 до 10 добила оцену 7,05, што је благо изнад светског просека од 6,9. Посматрано по компонентама индекса, у односу на претходну годину Србија је највише напредовала у области Здрав новац, где је остварила просечну оцену 8,47, пре свега захваљујући ниској, стабилној и предвидивој инфлацији, која чува реалну вредност доходака привреде и грађана.

Просечна оцена у односу на претходну годину повећана је и у областима Структура правног система и својинских права, Регулација на кредитном тржишту, тржишту радне снаге и пословања и Слободна трговина са иностранством. То што је у овим областима највећи напредак забележен у запошљавању, отклањању трговинских баријера и административних захтева, као и заштити права својине, говори у прилог повољнијем инвестиционом амбијенту.

Иначе, Индекс економских слобода обрачунава се на основу 42 варијабле, које су разврстане у пет ширих области: Величина јавног сектора, Структура правног система и својинских права, Здрав новац, Слободна међународна трговина и Регулација на кредитном тржишту, тржишту радне снаге и пословања. Коначна оцена добијена је као просечна оцена за наведених пет области. Као извори података на бази којих се израчунавају оцене користе се подаци Међународног монетарног фонда, Светске банке, Светског економског форума и других међународних институција.

Кабинет гувернера