latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

11.09.2020.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у августу

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају августа, износиле су 13,4 милијардe евра. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 141 одсто и шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Бруто девизне резерве су у протеклој години дана (у односу на крај августа 2019. године) повећане за 0,3 милијарде евра, чиме је додатно појачан стуб стабилности домаћег финансијског система.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају августа износиле су 11,1 милијарду евра.
На крају августа бруто девизне резерве биле су за 151,8 милиона евра ниже него

на крају претходног месеца, што је у највећој мери резултат деловања два фактора – плаћања девизних обавеза државе (97,5 милиона евра) и наставка активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту ради обезбеђења финансијске стабилности, односно ублажавања ефеката кризе изазване пандемијом вируса корона на домаћу економију (укупан ефекат по основу нето продаје девиза и своп аукција –173,0 милиона евра). Нето приливи у девизне резерве током августа остварени су по основу ефикасног управљања девизним резервама, донација, девизних обавезних резерви услед уобичајених активности банака и другим основима (укупно 114,6 милиона евра), а остварен је и позитиван нето тржишни ефекат (4,1 милион евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у августу износио је 458,3 милиона евра и био је за 58,3 милиона евра мањи него у претходном месецу. У првих осам месеци ове године, у међубанкарској трговини реализован је укупно 4.411,1 милион евра.

У августу, као и од почетка ове године, вредност динара према евру готово је непромењена. Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у августу нето продала 160 милиона евра. Посматрано од почетка године, Народна банка Србије је ради одржавања релативне стабилности на девизном тржишту, а у условима знатно појачане глобалне неизвесности услед кризе изазване пандемијом, нето продала 1.515 милиона евра.

Кабинет гувернера