latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

20.08.2020.

Резултати јулске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима јулске анкете, крећу се у границама циља (3 ± 1,5%).

Инфлациона очекивања финансијског сектора за годину дана унапред благо су снижена у односу на претходну анкету и износе 1,85%. Инфлациона очекивања представника привреде за годину дана унапред виша су него у јуну и износе 1,5%.

Када је реч о средњорочним инфлационим очекивањима, она су код финансијског сектора остала непромењена и износе 2,2%, док су очекивања привредника снижена у односу на јун и износе 1,5%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера