latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

17.07.2020.

Резултати јунске анкете о инфлационим очекивањима

Инфлациона очекивања финансијског сектора за годину дана унапред вратила су се на ниво од 2,0%, након привременог пада у мају, показују резултати јунске Ипсос анкете. Инфлациона очекивања представника привреде за годину дана унапред снижена су у односу на мај и износе 1,0%.

Када је реч о средњорочним инфлационим очекивањима, она су код финансијског сектора благо виша у односу на мај и у јуну износе 2,2%, док су очекивања привредника остала непромењена и износе 2,0%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог економског раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера