latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

10.07.2020.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у јуну

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају јуна износиле су 14,0 милијарди евра. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 147 одсто и више од шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају јуна износиле су 11,8 милијарди евра.

Бруто девизне резерве су у протеклој години дана (у односу на крај јуна 2019. године) повећане за 1,8 милијарди евра, чиме је додатно појачан стуб стабилности домаћег финансијског система.

На крају јуна, бруто девизне резерве су биле ниже за 388,3 милиона евра него на крају претходног месеца и резултат су активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту, спроведених ради ублажавања ефеката кризе изазване вирусом корона на домаћу економију (укупан ефекат по основу нето продаје девиза и своп аукција –273,0 милиона евра) и нето раздужења Републике Србије по основу девизних кредита и девизних хартија од вредности за 127,4 милиона евра.

Нето приливи у девизне резерве током јуна по основу ефикасног управљања девизним резервама, донација и другим основима (укупно 51,5 милиона евра) били су више него довољни да покрију остале нето одливе из девизних резерви по другим основима (укупно 19,7 милиона евра) и у потпуности амортизују негативан нето тржишни ефекат (19,7 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у јуну износио је 582,8 милиона евра и био је за 132,0 милиона евра већи него у претходном месецу. У првој половини ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 3.436,2 милиона евра.

У јуну, као и од почетка ове године, вредност динара готово је непромењена према евру. Благовременим и адекватним реаговањем на девизном тржишту Народна банка Србије је успешно одржала стабилност на домаћем девизном тржишту. Као резултат тога, повратило се и поверење међународних инвеститора, па је потреба за реаговањем током јуна била знатно нижа него у априлу и мају. Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у јуну нето продала 155 милиона евра. Посматрано од почетка године, Народна банка Србије је нето продала 1.030 милиона евра.

Кабинет гувернера