latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

30.06.2020.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња у мају забележила је месечни раст од 10,1% десезонирано, чиме је надокнађен значајан део смањења производње из марта и априла због пандемије вируса корона. Опоравак укупне индустрије вођен је опоравком прерађивачке индустрије, која је остварила месечни раст од 14,5% десезонирано. У оквиру прерађивачке индустрије забележен је месечни раст у 20 од 24 области, међу којима су и области погођене смањеном екстерном тражњом у претходним месецима.

Када је реч о међугодишњој динамици индустријске производње, она је, у складу са очекивањима, у мају остала негативна, тако да је физички обим укупне индустрије смањен за 9,3%, а прерађивачке индустрије за 9,4% у односу на мај 2019. Слична кретања забележена су и у рударству (–3,9% мг.) и енергетици (–11,5% мг.).

Промет у трговини на мало у потпуности се опоравио и у мају је реално већи за 4,7% међугодишње, док је у периоду јануар–мај 2020. остварен реални раст промета у трговини од 2,7% међугодишње.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, робни извоз на месечном нивоу бележи опоравак од 5,8% десезонирано, вођен растом извоза прерађивачке индустрије од 7,9% десезонирано. Опоравак је забележен и код робног увоза, 11,4% десезонирано, који је вођен растом увоза опреме и репроматеријала за потребе индустрије. На међугодишњем нивоу, робни извоз и увоз у мају бележе пад (–25,6% мг. и –27,1% мг., респективно), што је у складу са очекивањима, с обзиром на то да се екстерна тражња и међународни ланци производње нису још у потпуности опоравили.

Кабинет гувернера