latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

12.06.2020.

Усвојен пропис ради олакшавања приступа грађана кредитима за куповину првог стана

Народна банка Србије је на седници Извршног одбора одржаној 11. јуна 2020. године усвојила Одлуку о допунама Одлуке о мерама за очување и јачање стабилности финансијског система, чиме су створене регулаторне претпоставке за издвајање мањег учешћа потребног за одобравање стамбених кредита купцима првог стана.

Поводом усвојеног прописа, гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић је изјавила: „Релаксацијом прописаног лимита Народна банка Србије настоји да са становишта својих надлежности олакша позицију грађанима који решавају своје стамбено питање куповином прве стамбене непокретности на кредит. Увођење одмереног подстицаја кредитне активности потпуно је оправдано у сегменту тржишта који се и у претходним временима показао најотпорнијим, што се одражава кроз историјски континуирано низак ниво проблематичних кредита у сегменту стамбених кредита.”

У складу с новим прописом, за куповину прве стамбене непокретности банка може физичком лицу одобрити стамбени кредит који је обезбеђен хипотеком на непокретности под условом да је обезбедила да износ тог кредита није већи од 90% вредности те непокретности (изузетак у односу на опште правило када је овај лимит 80%).

Ако се има у виду да наведени лимити прописани за банку из угла корисника кредита најчешће представљају и основ за учешће које мора да се обезбеди код стамбеног кредита, конкретна измена заправо значи да обавезно учешће може бити смањено на 10% захтеваног износа кредита.

Без обзира на то што банке и даље, у складу са сопственим проценама, могу приликом одобравања стамбеног кредита захтевати и веће учешће, очекивање од новог прописа је стимулисање конкуренције на тржишту стамбених кредита и олакшан приступ грађана кредитима за куповину првог стана.

Кабинет гувернера