latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

10.06.2020.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у мају

Бруто и нето девизне резерве Народне банке Србије на крају маја 2020. године биле су на новом највишем нивоу на крају месеца од 2000. године, од када се на овај начин прате подаци.

Бруто девизне резерве на крају маја достигле су ниво од 14.344,5 милиона евра, што је за 1.551,6 милионa евра више него у априлу. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 159 одсто и шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају маја износиле су 12.185 милиона евра, што је за 1.513 милиона евра више него на крају претходног месеца.

Повећање бруто девизних резерви у мају резултат је прилива по основу емитовања еврообвезнице Републике Србије на међународном финансијском тржишту у номиналном износу од 2,0 милијарди евра, пре свега ради обезбеђења средстава за спровођење економских мера за ублажавање негативних последица изазваних пандемијом вируса корона (COVID-19).

Нето приливи у девизне резерве током маја, поред поменуте продаје еврообвезнице, остварени су и по основу ефикасног управљања девизним резервама, донација, девизне обавезне резерве услед уобичајених активности банака и другим основима (укупно 2.051,5 милиона евра). Наведени приливи вишеструко су надмашили одливе по основу активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту (укупан нето ефекат по основу продаје девиза и своп аукција – 283,0 милиона евра), нето раздужења државе по основу кредита (36,6 милиона евра), као и одливе по другим основима (87,7 милиона евра), и у потпуности су амортизовали негативан утицај тржишних фактора (укупно нето 92,6 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у маjу износио је 450,8 милиона евра и био је за 73,9 милиона евра мањи него у претходном месецу. У првих пет месеци ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 2.853,4 милиона евра.

У мају, као и од почетка ове године, вредност динара готово је непромењена према евру. Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у мају нето продала 250 милиона евра. Посматрано од почетка године, Народна банка Србије је у првих пет месеци 2020. нето продала 875 милиона евра ради одржања стабилности на домаћем девизном тржишту, нарочито значајне у амбијенту појачане неизвесности услед кризе изазване пандемијом вируса корона (COVID-19).

Кабинет гувернера