latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

20.05.2020.

Резултати априлске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима априлске анкете, наставила су да се крећу у границама циља (3±1,5%).

Инфлациона очекивања финансијског сектора за годину дана унапред остала су на нивоу из марта од 2,0%, док су очекивања привредника снижена у односу на март и износе 1,8%.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две године унапред, она су остала непромењена у односу на март, и код финансијског сектора износе 2,5%, а код привреде 2,0%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог економског раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера