latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

10.04.2020.

Осам банака укинуло поједине накнаде везане за коришћење ПОС терминала у трговинама

На основу података које је Народна банка Србије прикупила од пружалаца платних услуга, обавештавамо јавност да је од једанаест банaка које пружају услугу прихватања платних картица на продајним местима (односно, oмогућавају ПОС терминале трговцима), осам укинуло фиксне и друге накнаде везане за коришћење ПОС терминала, као што је накнада којa се наплаћује у случају да трговац не оствари уговорени промет преко ПОС терминала, затим накнада за коришћење GPRS терминала и сл. Наведено се не односи на накнаде које банке наплаћују трговцу по појединачној реализованој трансакцији плаћања која је извршена на том ПОС уређају. 
 
Тиме су банке прихватиоци, у условима ванредних околности за наше грађане и привреду, учиниле додатни напор како би трговцима, а нарочито мањим трговцима, олакшале превазилажење последица проузрокованих пандемијом COVID-19.
 
Истовремено, тиме је омогућено и то да трговци задрже највећи број ПОС терминала на продајним местима и тако обезбеде својим купцима безготовинска плаћања платним картицама, што је у актуелној епидемиолошкој ситуацији препоручени начин плаћања за све грађане.
 
Банке прихватиоци платних картица које су за време ванредног стања укинуле наведене накнаде су: Банка Поштанска штедионица, Banca Intesa, Комерцијална банка, Војвођанска банка, Credit Agricole банка, ProCredit банка, OTP банка и UniCredit банка.

Сектор за платни систем