latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

03.04.2020.

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама у марту

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у марту, за 22 радна дана, реализовано је укупно 17,5 милионa плаћања. Од укупног броја плаћања, 3,2 милиона, или 18,3%, чине налози за плаћање у клирингу, а 14,3 милиона, или 81,7%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 795.690, од чега је 649.983 просечан број плаћања у RTGS систему, а 145.707 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 7.006,4 милијарде динара, а вредност промета у клирингу 36,5 милијарди динара, или 0,5% укупне вредности. Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 318,5 милијарди динара, а просек вредности промета у клирингу 1,7 милијарди динара.

Током 12.300 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга у девизама, који има 20 учесника, реализовано је укупно 3.507 плаћања, у вредности од 46.160.584,13 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера