latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

03.04.2020.

Политика – у вези с применом прописа о мораторијуму

Питања: Да ли имате информацију о томе да ли су све банке поштовале пропис Народне банке о мораторијуму на отплату обавеза? Ако неке нису, које су то и у чему се састоје прекршаји? Да ли су се клијенти жалили на банке и на то како примењују поменуте прописе?

Одговор: Народна банка Србије непрекидно прати ситуацију у финансијском сектору и врши надзор над применом нових прописа. Према подацима којима располаже, све банке су у прописаном року објавиле понуду за мораторијум. Наравно, с обзиром на постојеће околности и кратке рокове за спровођење Одлуке о привременим мерама за очување стабилности финансијског система, неке банке су на једноставнији и јаснији начин у понуди објасниле начин примене те одлуке, односно које су последице прихватања или неприхватања мораторијума. Народна банка Србије је у писаној комуникацији с банкама успела да се одређене нејасноће у примени одлуке у најкраћем року отклоне, као и да се у одређеним случајевима, где су банке учиниле неки пропуст, то одмах то учини. Када је реч о клијентима, они су се обраћали Народној банци Србије с питањима у вези с начином примене одлуке, односно у вези с потребом да предузимају активности ако желе односно не желе мораторијум, на који начин ће се мораторијум примењивати у случају отплате кредита административном забраном, о могућностима да, ако одбију мораторијум, могу ли касније да га прихвате, као и у вези с датумом почетка примене мораторијума и начином обрачуна редовне камате.

Народна банка Србије је протеклих дана уложила максималан напор да свим корисницима који су јој се обратили одговори благовремено и целовито, како би имали могућност да донесу одлуку која је најповољнија за њих. Такође, Народна банка Србије је на својој интернет презентацији објавила више саопштења у којима је детаљно објашњена примена наведене одлуке и њене последице на права и обавезе корисника. Независно од подношења притужби корисника, а с обзиром на то да је за подношење притужбе неопходно да се корисник прво обрати банци, која има рок од 15 дана да одговори, свесна постојећих околности у којима треба брзо реаговати – Народна банка Србије предузимала је и даље предузима активности и мере, промптно и системски, како би се обезбедила што ефикаснија заштита свих корисника на начин адекватан постојећим околностима.

Кабинет гувернера