latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

31.03.2020.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња у фебруару порасла је за 7,6% међугодишње. Томе су у највећој мери допринели прерађивачка индустрија и рударство, а у мањој мери и сектор енергетике. Прерађивачка индустрија у фебруару порасла је за 8,6% међугодишње.

Упркос успоравању екстерне тражње, раст је забележен у 18 од 24 области, а највећи допринос потекао је од производње фармацеутских производа, металних и прехрамбених производа, затим од електричне опреме и производње гума и пластике.

Промет у трговини на мало наставио је да бележи висок раст и у односу на фебруар претходне године реално је већи за 13,3%.

У фебруару је остварен и међугодишњи раст броја ноћења страних туриста од 18,6%, док je број ноћења домаћих туриста већи за 20,8%.

Када је реч о спољнотрговинском кретању, током јануара и фебруара, у односу на исти период претходне године, робни извоз, изражен у еврима, повећан је за 11,5%, а увоз за 10,3%. У оквиру извоза, бележи се висок раст извоза прерађивачке индустрије, док је динамика увоза опредељена, пре свега, растом увоза капиталних производа и производа за широку потрошњу.

Кабинет гувернера