latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

27.03.2020.

Агенција Fitch Ratings задржала кредитни рејтинг Србије на нивоу ББ+ уз стабилне изгледе за његово даље повећање, упркос новонасталој кризи изазваној пандемијом вируса COVID-19

Рејтинг агенција Fitch Ratings задржала је кредитни рејтинг Србије за дугорочно задуживање у домаћој и страној валути на нивоу од ББ+. Тиме је још једном потврђена економска перспектива Србије у средњем року, упркос тренутној кризи изазваној пандемијом вируса COVID-19 и мерама држава широм света усмереним ка сузбијању пандемије.

У свом саопштењу, агенција Fitch Ratings истиче да је задржавање рејтинга и изгледа за даље повећање резултат појачане отпорности Србије на кризу изазвану пандемијом вируса COVID-19, захваљујући повећаним девизним резервама Народне банке Србије, ниском спољном дугу државе и избалансираном салду туризма. Агенција истиче и очувану фискалну дисциплину и добро стање јавних финансија, што за резултат има могућност државе да одговори на новонасталу кризу и убрза опоравак након њеног завршетка. Fitch Ratings томе додаје и очекивани позитиван ефекат ниских цена енергената на српску економију.

Истиче се да је српска привреда снажно завршила претходну годину, а констатује се и наставак позитивних трендова и почетком 2020. године. Ипак, у другом кварталу се очекује смањење привредне активности услед ескалације кризе око корона вируса. Као мала и отворена економија Србија је изложена ка еврозони у којој су изражени ризици у наредном периоду, али, упркос томе, Агенција Fitch Ratings процењује да ће стопа раста БДП-а Србије на нивоу године бити позитивна. Након привременог шока изазваног ефектима пандемије, агенција Fitch Ratings за 2021. годину пројектује привредни раст Србије од 5,8%.

Када је реч о надлежностима Народне банке Србије, поред очуване ниске и стабилне инфлације, повећаних девизних резерви и очуване стабилности девизног курса, агенција Fitch Ratings у први план истиче чињеницу да је Народна банка Србије промптно реаговала на надолазећу кризу, између осталог, смањењем референтне каматне стопе на 1,75% и увођењем мораторијума на отплату кредита.

Агенција још једном оцењује да је банкарски сектор ликвидан и добро капитализован, уз смањење учешћа проблематичних кредита у укупним кредитима на ниво од 4,1% на крају 2019. године.

„Овим је још једном потврђена исправност чврстог опредељења носилаца економске политике Србије да у претходном периоду по сваку цену очувају макроекономску, финансијску и фискалну стабилност“, истакла је гувернер Јоргованка Табаковић.

„Резултат такве политике данас видимо кроз чињеницу да су економске перспективе Србије задржане, а да носиоци економске политике имају довољно и средстава и инструмената да реагују на међународни економски шок без преседана“, додала је гувернер.

Гувернер Јоргованка Табаковић нагласила је да је Народна банка Србије почела да примењује и додатне мере за подршку управљању ликвидношћу и да је ове недеље кроз директне репо аукције и девизне своп аукције банкама обезбедила 40,1 милијарду динара, са циљем очувања кредитне и укупне привредне активности у ванредним околностима.

Кабинет гувернера