latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

27.03.2020.

Своп аукције девиза - Народна банка Србије увела измене ради подршке динарској и девизној ликвидности домаћег финансијског система

Са циљем континуиране подршке ликвидности домаћем финансијском систему и домаћој економији у условима ширења вируса корона (COVID-19), Народна банка Србије ће, почевши од уторка, 31. марта, у наредном периоду организовати редовне девизне своп аукције (рочности три месеца и две недеље) по фиксним своп поенима, уместо по варијабилним вишеструким своп поенима.

Додатно, принцип реализације на девизним своп аукцијама куповине и продаје девиза такође ће бити измењен, тако да своп куповина и своп продаја девиза више не морају бити идентичне у реализованом износу.


На овај начин, улога Народне банке Србије на девизним своп аукцијама у наредном периоду неће бити искључиво посредничка, већ ће се огледати у обезбеђивању банкама довољног износа динарске, али и девизне ликвидности, по повољним каматним стопама. 

За обрачун фиксних своп поена на аукцији своп куповине девиза и на аукцији своп продаје девиза користиће се следеће каматне стопе: 


• за динаре: 0,85%
• за евре: 0%.

Наведене измене у спровођењу редовних своп аукција куповине и продаје девиза - евра за динаре донете су у склопу пакета мера Народне банке Србије са циљем олакшавања банкама да на континуираној основи управљају својом динарском и девизном ликвидношћу у условима ванредног стања у Републици Србији услед ширења корона вируса (COVID-19).

Кабинет гувернера