latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

20.03.2020.

Број закључених уговора на даљину у 2019. години

У току 2019. године, у Републици Србији су 44.294 уговора о финансијским услугама између банака и корисника финансијских услуга закључена на даљину.

Највећи број ових уговора односи се на готовинске кредите, услугу дозвољеног прекорачења по текућем рачуну и штедне депозите.

То је омогућено Законом о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину, који је на предлог Народне банке Србије усвојен 2018. године, и Одлуком о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације, коју је Народна банка Србије донела 2019. године.

Колико је значајно постојање могућности закључивања уговора на даљину и коришћења видео-идентификације, најбоље се види у временима кризе, када је клијентима важно да што више редовних активности, па тако и оних које се односе на финансијске услуге могу да обаве од куће, коришћењем електронских канала комуникације и савремених технологија.

Овим путем позивамо грађане да и током наредних дана, у интересу свог здравља, а по препорукама надлежних институција, у што већој мери избегавају одлазак у просторије финансијских институција, те да користе доступне електронске канале комуникације, а када је реч о плаћањима – безготовинска плаћања (инстант плаћања коришћењем апликација за мобилно банкарство или платне картице).

Сектор за платни систем