latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

12.03.2020.

Портали Нова.рс и Банкар.рс - питања у вези с мерама и препорукама банкарском сектору због вируса корона

Питања портала Нова.рс - Да ли се разматра могућност да банке уведу мораторијум на отплату кредита грађана и привреде због коронавируса? Да ли се предвиђају неке друге олакшице - због кашњења у отплати кредита, на пример? У Хрватској је тамошње удружење банака саопштило да се разматра таква могућност, о чему ће се данас разговарати са хрватским Министарством финансија и Народном банком...Да ли сте добили такву иницијативу од Удружења банака?

Питања портала Банкар.рс - Имајући у виду тренутну ситуацију са коронавирусом у свету, да ли су банке у Србији предузеле неке посебне мере заштите (рад запослених од куће, мере безбедности у експозитурама...)? - Да ли је НБС предузела неке мере (рад од куће, одлагање пословних путовања...)? - Да ли је НБС овим поводом дала или планира да да неке препоруке банкама?

Одговор : Народна банка Србије као институција надлежна за обезбеђење финансијске стабилности и супервизор банака пажљиво прати актуелну ситуацију и деловаће у складу са њеним развојем и у координацији са свим релевантним државним институцијама.

С тим у вези НБС је у непосредној комуникацији са банкама, као субјектима чије пословање надзире, указала на неопходност проактивног поступања у контексту новонасталих околности, предузимања превентивних активности, примену одговарајућих мера и укључивања истих у планове банака у вези са обезбеђивањем континуитета пословања. Од банака се очекује да у свим сегментима свог пословања узму у обзир ризике који се могу јавити и материјализовати, са посебним фокусом на припрему за евентуалне ванредне околности. У складу са наведеним и банке су препознале потенцијалне ризике који произлазе из актуелне ситуације са корона вирусом, предузимају активности и припремају се за ванредне околности у случају непредвиђених догађаја предузимањем одговарајућих мера обезбеђења континуитета пословања и критичних функција банке.

Кабинет гувернера