latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

09.03.2020.

Блиц - Питања у вези са штедњом

Питања : Замолила бих Вас да за "Блиц Бизнис" одговорите на питања : Колико правних, а колико физичких лица у Србији има депозите веће од милион евра? Колико износи највећи депозит једног правног лица? Из које индустрије је то правно лице?

Одговор : Када је у питању штедња грађана, Народна банка Србије не располаже подацима о броју грађана Републике Србије који имају положену штедњу у износу већем од миллион евра. Банке достављају Народној банци Србије податке о броју штедних партија становништва груписаних у одређене категорије према висини штедних улога.

Сагласно регулативи, банке достављају Народној банци Србије податке о броју штедних партија становништва које су, према висини штедних улога, категоризоване у осам група:
• До 500 евра
• Од 500 до 3.000 евра
• Од 3.000 до 10.000 евра
• Од 10.000 евра до 25.000 евра
• Од 25.000 евра до 50.000 евра
• Од 50.000 евра до 100.000 евра
• Од 100.000 евра до 500.000 евра
• Преко 500.000 евра

Према подацима о броју девизних штедних партија висине преко 500.000 евра, на крају јануара 2020. године, било је 458 девизних штедних улога у категорији преко 500.000 евра, а укупна вредност тих штедних улога износила је 540 милиона евра.

То значи да је просечна вредност штедног улога који припадају овој групи (преко 500.000 евра) око 1,2 миллиона евра.

За динарску штедњу категорије су следеће:

• До 10.000 динара
• Од 10.000 до 50.000 динара
• Од 50.000 до 100.000 динара
• Од 100.000 до 500.000 динара
• Од 500.000 до 1.000.000 динара

Број динарских штедних партија у категорији преко 10 милиона динара је крајем јануара 2020. године износио 623, а укупна вредност тих штедних улога износила је 15 милијарди динара. То значи да је просечна вредност штедног улога који припадају овој групи (преко 10 милиона динара) износила око 24 милиона динара.

Народна банка Србије не располаже подацима о појединачним износима депозита правних лица.

Кабинет гувернера