latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

06.03.2020.

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за фебруар

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у фебруару, за 19 радних дана, реализована су 18,3 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 3,9 милиона, или 21,4%, чине налози за плаћање у клирингу, а 14,4 милиона, или 78,6%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 964.209, од чега је 757.817 просечан број плаћања у RTGS систему, а 206.392 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 6.728,5 милијарди динара, а вредност промета у клирингу 36,2 милијардe динара, или 0,5% укупне вредности. Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 354,1 милијарду динара, а просек вредности промета у клирингу 1,9 милијарди динара.

Током 10.605 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга у девизама, који има 20 учесника, реализовано је укупно 3.470 плаћања, у вредности од 42.697.460,16 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера