latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

05.03.2020.

2019. година – година великог раста безготовинских плаћања

Број корисника електронског и мобилног банкарства стално расте, па су тако на крају 2018. године с пружаоцем платних услуга уговорену услугу електронског банкарства имала 2.465.904 корисника (физичка и правна лица), а на крају 2019. године 2.748.395 корисника, што представља повећање од 11,46%. Раст броја корисника који су уговорили услугу мобилног плаћања још је значајнији – на крају 2018. године уговорену услугу мобилног плаћања с пружаоцем платних услуга имало је 1.426.825 корисника, а на крају 2019. године 1.702.767 корисника, што представља повећање од 19,34%.

Број трансакција извршених трансфером одобрења повећан је за 5,27% у 2019. години у односу на 2018. годину. Разлог за то је повећан удео електронских плаћања, oдносно смањење броја трансакција преноса новчаних средстава иницираних платним налогом у папирној форми (2,97% у 2019. у односу на 2018. годину). Највеће процентуално повећање у оквиру трансфера одобрења остварено је код трансакција извршених употребом мобилног банкарства. Тако је у 2019. години извршено 25.076.935 трансакција употребом мобилног банкарства и тај број је већи за 43,74% од броја трансакција остварених у 2018. години, када је извршено 17.445.567 трансакција. Такође, 2019. године извршено је 137.829.656 трансакција употребом електронског банкарства, што је за 10,03% више него 2018. године.

Када се посматрају само трансакције које су грађани извршили употребом електронског и мобилног банкарства, у 2019. години први пут је број трансакција које су грађани обавили употребом мобилног банкарства (22.253.520) надмашио број трансакција које су грађани извршили употребом електронског банкарства (21.803.398). Број трансакција грађана извршен употребом мобилног банкарства у 2019. години био је већи за 43,11% него 2018. године, док је број трансакција грађана извршених употребом електронског банкарства у 2019. години био већи за 3,91% него 2018. године.

На крају 2019. године, пружаоци платних услуга прихватали су платне инструменте на 91.245 POS терминала, што представља повећање од 14,79% у односу на стање на крају другог тромесечја 2018. године, када је ступио на снагу Закон о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица.

Број издатих платних картица на крају 2019. године износио је 8.601.305, што је за 10,57% више него 2018. године.

О већој употреби безготовинских плаћања говори и све већи број трансакција који је извршен платним картицама, и на POS терминалима, и на интернету. Тако је на прихватној мрежи у Републици Србији у 2019. години извршено 245.917.379 трансакција на POS терминалима код трговаца у Републици Србији употребом картица које је издао пружалац платних услуга из Републике Србије, што је за 19,6% више него 2018. године. Када се посматрају трансакције на POS терминалима код трговаца у Републици Србији употребом картица које није издао пружалац платних услуга из Републике Србије, у 2019. години извршене су 18.965.782 трансакције, што је за 18,09% више него 2018. године (инострани туристи).

Повећање броја трансакција у односу на 2018. годину још је значајније када се посматрају подаци о платним трансакцијама картицама и електронским новцем којима је извршена интернет куповина роба и услуга. Тако су у 2019. години извршене 13.102.092 трансакције куповине роба и услуга картицама и електронским новцем на интернету у свим валутама, што је за 62,86% више него 2018. године. Када се посматрају трансакције платним картицама и електронским новцем за куповину роба и услуга на интернету у динарима (на сајтовима домаћих трговаца), повећање је још значајније. У 2019. години остварене су 7.026.252 трансакције у динарима, што је за 146,78% више него 2018. године. Број трансакција платним картицама и електронским новцем у еврима на интернет страницама износио је 3.137.417 у 2019. години, што је за 21,83% више него 2018. године, док је број трансакција платним картицама и електронским новцем у америчким доларима на интернет страницама износио 2.325.889 у 2019. години, што је за 12,32% више него 2018. године.

Детаљне податке у вези с пружањем платних услуга и издавањем електронског новца за 2019. годину можете пронаћи овде.

Кабинет гувернера