latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

26.02.2020.

Новости – У вези с тим да ли је NLB banka ad Beograd тражила сагласност Народне банке Србије за стицање власништва у Komercijalnoj banci ad Beograd

Питања: Да ли је NLB banka ad Beograd затражила од Народне банке Србије давање претходне сагласности за стицање власништва које би омогућило више од 5% гласачких права у Komercijalnoj banci ad Beograd? Ако јесте, када се може очекивати мишљење ваше институције? С којим финансијским резултатом су 2019. годину завршиле ове банке? Колики је тржишни удео једне, а колики друге банке? Колико експозитура има једна, а колико друга банка?

Одговор: До данас ниједно лице (физичко и правно), самим тим ни NLB banka ad Beograd, није тражило нити добило претходну сагласност Народне банке Србије за стицање власништва у Komercijalnoj banci ad Beograd. Напомињемо да свака промена власништва у банци са седиштем у Републици Србији која би омогућила потенцијалном стицаоцу стицање 5% (или више) гласачких права у тој банци подлеже прибављању претходне сагласности Народне банке Србије, која подразумева оцену испуњености свих услова прописаних Законом о банкама и подзаконским актима донетим на основу овог закона.

Последњи расположиви подаци о финансијском резултату, билансној суми (тржишном уделу) и организационој мрежи Komercijalne banke ad Beograd и NLB banke ad Beograd јавно су доступни на интернет презентацијама ових банака, односно на интернет презентацији Народне банке Србије у делу Контрола банака / Списак банака и у делу Контрола банака / Биланс стања/успеха банака.

Кабинет гувернера