latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

11.02.2020.

Новости – У вези с плаћањима путем IPS QR кода

Питања: Молим Вас да објасните на који начин грађани могу да изврше плаћање преко IPS QR кода. Објашњење да иконица IPS скенирај омогућава купцу да скенира код трговца на мобилном уређају није најјасније – да ли се то односи на скенирање обавезног бар-кода или QR кода који мора да буде на сваком производу? Што се тиче плаћања рачуна, да ли ће у скорије време с применом почети једино Инфостан (у фебруару) или то планирају и други системи? Које банке су до сада припремиле апликације које омогућавају плаћање преко IPS QR кода? Зашто је овај начин плаћања значајан за потрошаче? Колико наши грађани користе могућности трансакција путем мобилних телефона? Да ли је значајан и за трговце и да ли показују интересовање? Да ли има провизије за грађане приликом плаћања? Да ли је Србија међу првим земљама у Европи која уводи овај начин плаћања?

Одговор: Омогућавање инстант плаћања на продајном месту представља другу фазу пројекта увођења инстант плаћања у Републици Србији, који је Народна банка Србије започела 2018. године, пуштањем у рад система за инстант плаћања – IPS НБС. Тренутно је у току пилот-продукција, што значи да банке на ограниченом броју продајних места тестирају унапређене апликације за мобилно банкарство (за купце) и решења за инстант плаћања (за трговце), након чега се очекује да ће наведене апликације и решења бити понуђени свим корисницима.

Шта подразумева инстант плаћање на продајном месту? То значи да ће грађани моћи да плате рачун у било којој радњи (нпр. супермаркету) која у договору са својом банком омогући инстант плаћање на продајном месту коришћењем мобилног телефона и апликације за мобилно банкарство коју већ користе за друга плаћања.

Постоје два модела за започињање инстант плаћања.

По једном моделу, корисник ће доћи на касу, отворити апликацију за мобилно банкарство своје банке, кликнути на иконицу IPS покажи (у моменту када отвори апликацију за мобилно банкарство на почетној страни апликације ће бити иконице – IPS или IPS покажи и IPS скенирај, од којих ће кликнути на једну), након чега ће потврдити свој идентитет уносом PIN-а, отиском прста, скенирањем лица (у зависности од тога за шта се определила банка која му је обезбедила апликацију). На екрану телефона појавиће се IPS QR код, који ће трговац скенирати читачем повезаним с фискалном касом (код великих трговинских ланаца), или коришћењем камере на свом мобилном телефону на којем је инсталирана апликација за прихватање инстант плаћања (код малих трговаца).

Други модел – IPS скенирај подразумева да купац скенира IPS QR код који трговац креира (једна од опција је да се IPS QR код који трговац генерише одабиром опције инстант плаћања појави на екрану мобилног уређаја трговца или на POS терминалу). То ће урадити тако што ће отворити апликацију за мобилно банкарство на свом мобилном телефону, кликнути на IPS скенирај и камером на телефону скенирати IPS QR код који је трговац генерисао (у примеру који дајемо то значи да ће камером скенирати IPS QR код који се појавио на екрану мобилног уређаја трговца или на POS терминалу), након чега ће се купцу у апликацији појавити износ с рачуна куповине. Он ће потом уносом PIN-а, отиском прста или скенирањем лица потврдити да је сагласан да се изврши плаћање, након чега ће трговац, за само неколико секунди, имати новац на свом рачуну. Дакле, инстант плаћање на продајном месту биће лако, брзо и једноставно, купац неће морати код себе да има новац, нити платну картицу. Биће му потребан само мобилни телефон и да буде корисник апликације за мобилно банкарство банке у којој има отворен платни рачун. Наравно, за инстант плаћање на продајном месту не постоји провизија коју ће платилац платити за обављање платне трансакције.

Осим што је инстант плаћање на продајном месту погодно за купце због једноставности самог процеса плаћања, изузетно је значајно и за трговце, јер им омогућава да одмах имају расположив новац на свом рачуну (трговцима је добро познато да ово најчешће није случај код картичних плаћања, код којих понекад чекају и више дана да би им новац био расположив за даље коришћење). Такође, када је реч о трговцима, њима ће овај начин плаћања одговарати и због ниских трошкова, јер код ове врсте плаћања накнаде су знатно ниже од оних које се наплаћују код картичних плаћања и које намећу велики интернационални картични системи. За додатне информације у погледу услова трговци треба да се обрате банци у којој имају отворен рачун.

Додатна предност коришћења IPS QR кодова јесте та што се они могу штампати и на рачунима великих издавалаца рачуна (попут јавних предузећа – нпр. Инфостан или ЕПС), те ће и плаћање рачуна бити знатно лакше. Корисник ће коришћењем апликације за мобилно банкарство своје банке и камере на телефону скенирати IPS QR код који је одштампан на рачуну и на тај начин за неколико секунди платити рачун. Велики број издавалаца рачуна (јавно-комуналних предузећа) из различитих јединица локалних самоуправа показао је интересовање да на својим рачунима штампа IPS QR код, чијим ће скенирањем корисници услуга моћи да плате рачун. Увођење ове услуге није обавезно за издаваоце рачуна, али с обзиром на то да је реч о изузетно комфорном решењу, које кориснику знатно скраћује време потребно да се плати неки рачун, велики број издавалаца рачуна заинтересован је за штампање IPS QR кодова на рачунима. Иначе, овај начин плаћања омогућава грађанима да своје рачуне за струју, комуналије или услуге мобилних и кабловских оператора измире у било које доба дана и с било ког места.

Увођењем инстант плаћања на продајним местима Народна банка Србије још једном показује да је лидер на пољу платне инфраструктуре и платних услуга, и то не само у региону већ и шире. У прилог томе говори и то што је у Европи увођење инстант плаћања на продајним местима тек у фази разматрања, још увек нису започете конкретне активности, већ оне тек предстоје у будућности. Србија ће бити прва у Европи која ће на овакав, стандардизован начин за све пружаоце платних услуга, увести инстант плаћања на продајним местима трговаца.

Када је реч о томе колико наши грађани користе могућност плаћања путем мобилних телефона, указујемо на то да је, према расположивим статистичким подацима, на крају 2012. године број корисника (физичких и правних лица) који су уговорили услугу мобилног плаћања износио приближно 66.000, док је тај број на крају 2019. године износио око 1.700.000 корисника (физичких и правних лица).

У 2019. години број трансакција које су физичка лица извршила путем апликација за мобилно банкарство износио је око 22.250.000 и први пут од како се прате ови подаци премашио је број трансакција извршених путем апликација за електронско банкарство (око 21.800.000).

Све ово говори у прилог томе да је дигитализација услуга све присутнија, али и да грађани и привредни субјекти све више прибегавају коришћењу дигиталних канала за свакодневне потребе, што опет указује на то да грађани имају свест о предностима које им они доносе, као и потребна знања за њихово коришћење.

Треба напоменути и то да овде није реч о скенирању бар-кодова или QR кодова са артикала. Наиме, увођење бар-кодова и QR кодова (односно других машинско читљивих ознака) на артиклима обавеза је која је прописана Законом о трговини (у надлежности Министарства трговине, туризма и телекомуникација) и њен циљ је да се купцима обезбеди да добију више информација о производу скенирањем тих кодова (ознака). Међутим, она нема никакве везе с пројектом увођења инстант плаћања на продајним местима за које се користи IPS QR код, који садржи неопходне елементе које је прописала Народна банка Србије, и које функционише на наведени начин. Дакле, да поновимо:

• IPS QR код јесте код који омогућава плаћање на продајном месту трговца (нпр. на каси) и он се генерише или на POS терминалу трговца (за опцију IPS скенирај) или у апликацији мобилног банкарства платиоца (за опцију IPS покажи);

• IPS QR код садржи податке неопходне да би се плаћање извршило (нпр. рачун примаоца плаћања, износ, позив на број и др.);

• Бар-код и QR код (односно друге машинско читљиве ознаке) на амбалажи производа не омогућавају плаћање тог производа, већ служе да потрошачима пруже информације о том производу у складу са Законом о трговини.

Кабинет гувернера