latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

04.02.2020.

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за јануар

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у јануару, за 20 радних дана, реализовано је укупно 16,8 милионa плаћања. Од укупног броја плаћања, 3,4 милиона, или 20,2%, чине налози за плаћање у клирингу, а 13,4 милиона, или 79,8%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 838.948, од чега је 669.534 просечан број плаћања у RTGS систему, а 169.414 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 7.304,1 милијарду динара, а вредност промета у клирингу 33,3 милијардe динара, или 0,5% укупне вредности.
Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 365,2 милијарде динара, а просек вредности промета у клирингу 1,7 милијарди динара.

Током 11.190 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга у девизама, који има 20  учесника, реализовано је укупно 3.413 плаћања, у вредности од 41.884.703,87 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера